Gymnázium

 

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra DFBV 220/2014 ochranné pracovné prostriedky 415,60 s DPH 20.10.2014 KASTA PLUS spol. s r.o. Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky
Faktúra DFBV 219/2014 deratizácia priestorov školy 71,76 s DPH 20.10.2014 Karol Bäuml CHEMIKO Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky
Faktúra DFBV 216/2014 vodné, stočné 115,91 s DPH 17.10.2014 Bratislavslá vodárenská spoločnosť, a.s. Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky
Faktúra DFBV 218/2014 prednáška pre študentov 26,00 bez DPH 17.10.2014 MP Education, s.r.o. Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky
Faktúra DFBV 217/2014 doprava žiakov do Bratislavy 144,00 s DPH 17.10.2014 ZEUSTRAVEL s.r.o. Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky
Faktúra DFBV 214/2014 učebné pomôcky - AJ 38,50 s DPH 16.10.2014 PhDr. A.Oslancová - Albion Books Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky
Faktúra DFBV 215/2014 rozbočovače - IT 51,60 s DPH 16.10.2014 INAT s.r.o. Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky
Faktúra DFBV 213/2014 viazanie protokolov 12,00 bez DPH 15.10.2014 Dom svitania, n.o. Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky
Faktúra DFBV 212/2014 strihanie kríkov a okrasných drevín 621,20 s DPH 14.10.2014 Robert Kučera - Green Colour Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky
Faktúra DFBV 211/2014 vývoz a likvidácia rastlinného odpadu 56,28 s DPH 14.10.2014 Tekos s.r.o. Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky
Faktúra DFBV 210/2014 výroba označenia na bilboard 175,66 s DPH 13.10.2014 Bobáková Hana - PIGRA Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky
Faktúra DFBV 204/2014 odber kuchynského odpadu - ŠJ 90,00 s DPH 10.10.2014 ecol Trade, s.r.o. Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky
Faktúra DFBV 209/2014 zrážky 381,54 s DPH 10.10.2014 Bratislavslá vodárenská spoločnosť, a.s. Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky
Faktúra DFBV 207/2014 čistiace prostriedky 487,52 s DPH 09.10.2014 Ing. Ivona Bačová Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky
Faktúra DFBV 206/2014 čistiace prostriedky ŠJ 77,28 s DPH 09.10.2014 Ing. Ivona Bačová Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky
Faktúra DFBV 205/2014 telefónne poplatky 68,16 s DPH 09.10.2014 Slovak Telekom, .a.s Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky
Faktúra DFBV 208 dodanie a servis telefónu 98,40 s DPH 09.10.2014 Peter Rakovský - MOBI64 Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky
Faktúra DFBV 197/2014 odber kuchynského odpadu -ŠJ 30,00 s DPH 08.10.2014 ecol Trade, s.r.o. Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky
Faktúra DFBV 203/2014 oprava práčky - ŠJ 125,00 s DPH 08.10.2014 Sloboda Štefan Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky
Faktúra DFBV 202/2014 licencia - IT 73,20 s DPH 07.10.2014 4 Cubes, s.r.o. Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1963