Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
RNDr. Elena Krajčírová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 68
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Bezpečnostné predpisy pri práci v chemickom laboratóriu 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Mgr. Janka Krejčová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 97
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovanie 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Bezpečnostné predpisy pri práci v chemickom laboratóriu 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Za tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti 7
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
RNDr. Viera Mojžišová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 62
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Bezpečnostné predpisy pri práci v chemickom laboratóriu 8
Mgr. Iveta Bátorová Prevencia vzniku drogových závislostí na ZŠ, SŠ a ŠŠ 0 14
Finančná gramotnosť 14
Mgr. Lenka Bergerová, PhD. Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 22
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Mgr. Mária Binčíková Finančná gramotnosť 0 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 0
Modernizácia vyučovania informatiky na ZŠ a SŠ 0
Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10
Mgr. Marie Bullová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 65
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Prevádzkový poriadok laboratória 8
Mgr. Ľuboš Čepka Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 47
Integrácia čitateľskej gramotnosti do výučby na strednej škole 15
Snovbordingový inštruktorský kurz 10
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Mgr. Martin Čižmár Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 37
Integrácia čitateľskej gramotnosti do výučby na strednej škole 0
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Mgr. Eva Filipová Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12 82
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Mgr. Alžbeta Kováčová Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12 26
Rozvoj kompetencií učiteľov NEJ programom PASCH-net DSD GOLD - Nemecký jazykový diplom I 14
Mgr. Zdenka Krajčírová Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12 61
Rozvoj kompetencií učiteľov NEJ programom PASCH-net DSD GOLD - Nemecký jazykový diplom I 14
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Integrácia čitateľskej gramotnosti do výučby na strednej škole 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. František Lőrinczi Integrácia čitateľskej gramotnosti do výučby na strednej škole 15 57
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Snovbordingový inštruktorský kurz 10
Prevencia úrazov v edukačnom procese telesnej a športovej výchovy 10
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Mgr. Denisa Makytová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Zuzana Morávková Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12 87
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Integrácia čitateľskej gramotnosti do výučby na strednej škole 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Denisa Pochylá Kečkéšová Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12 12
Mgr. Lukáš Šefčovič Integrácia čitateľskej gramotnosti do výučby na strednej škole 15 27
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Mgr. Marek Šrámek Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 75
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Integrácia čitateľskej gramotnosti do výučby na strednej škole 15
Mgr. Tatiana Vašková Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15 55
Viac ako peniaze 25
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15


© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018

Kontakt

  • Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky
    Ul. 1. mája 8, Malacky
  • +421 34 772 24 69
Počet návštev: 11058756

Právne informácie