Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
RNDr. Elena Krajčírová Bezpečnostné predpisy pri práci v chemickom laboratóriu 8 68
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Janka Krejčová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 30
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
RNDr. Viera Mojžišová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 62
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Bezpečnostné predpisy pri práci v chemickom laboratóriu 8
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Lenka Bergerová, PhD. Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12 37
Prírodné vedy inovačne 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Marie Bullová Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9 32
Bezpečnostné predpisy pri práci v chemickom laboratóriu 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Ľuboš Čepka Integrácia čitateľskej gramotnosti do výučby na strednej škole 15 47
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Snovbordingový inštruktorský kurz 10
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Mgr. Martin Čižmár Integrácia čitateľskej gramotnosti do výučby na strednej škole 30 55
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Eva Filipová Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12 72
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Mgr. Alžbeta Kováčová Rozvoj kompetencií učiteľov NEJ programom PASCH-net DSD GOLD - Nemecký jazykový diplom I 14 41
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Zdenka Krajčírová Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12 61
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozvoj kompetencií učiteľov NEJ programom PASCH-net DSD GOLD - Nemecký jazykový diplom I 14
Integrácia čitateľskej gramotnosti do výučby na strednej škole 15
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Mgr. František Lörinczi Integrácia čitateľskej gramotnosti do výučby na strednej škole 15 37
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Prevencia úrazov v edukačnom procese telesnej a športovej výchovy 10
Mgr. Zuzana Morávková Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12 87
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Integrácia čitateľskej gramotnosti do výučby na strednej škole 15
Mgr. Denisa Pochylá Kečkéšová Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12 27
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Lukáš Šefčovič Integrácia čitateľskej gramotnosti do výučby na strednej škole 15 27
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Mgr. Marek Šrámek Prírodné vedy inovačne 15 90
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Integrácia čitateľskej gramotnosti do výučby na strednej škole 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Tatiana Vašková Viac ako peniaze 25 55
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15


© aScAgenda 2019.0.1129 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.09.2018

Kontakt

  • Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky
    Ul. 1. mája 8, Malacky
  • +421 34 772 24 69
Počet návštev: 11191669

Právne informácie