Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra DFSJ/051/2021 ovocie,zelenina,zemiaky 458,61 s DPH 52/06/2021 25,62021 MS - Ovocie zelenina, s.r.o. Školská jedáleň, Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky Margita Kašubová vedúca školskej jedálne 28,62021
Faktúra ZDF 25/2021 mini PC MSI Cubi 190,47 s DPH Obj./133/2021 445627125 16.09.2021 ALZA s.r.o. Gymnázium, ul.1. mája 8, 901 01 Malacky RNDr. Elena Krajčírová riaditeľka školy 17.09.2021
Faktúra DFBV 0200/2021 preprava osôb na splav 408,00 s DPH Obj./134/2021 20210019 16.09.2021 RASKA tour s.r.o. Gymnázium, ul.1. mája 8, 901 01 Malacky RNDr. Elena Krajčírová riaditeľka školy 17.09.2021
Objednávka Obj./132/2021 mini PC MSI Cubi 190,00 s DPH 14.09.2021 ALZA s.r.o. Gymnázium, ul.1. mája 8, 901 01 Malacky RNDr. Elena Krajčírová riaditeľka školy
Faktúra DFBV 0199/2021 údržbárske práce počas PN školníka 986,00 s DPH Obj./098/2021 2021022 14.09.2021 SFS. sro Gymnázium, ul.1. mája 8, 901 01 Malacky RNDr. Elena Krajčírová riaditeľka školy 16.09.2021
Faktúra DFBV 0198/2021 tlač posterov ako fotografie 0,00 s DPH Obj./122/2021 2100014 14.09.2021 Europosters s.r.o. Gymnázium, ul.1. mája 8, 901 01 Malacky RNDr. Elena Krajčírová riaditeľka školy 23.08.2021
Faktúra DFSJ/068/2021 mäso 176,13 s DPH 68/09/2021 13.09.2021 Jakub Ilavksý Školská jedáleň, Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky Margita Kašubová vedúca školskej jedálne 14.09.2021
Faktúra DFBV 0197/2021 elektrická energia 168,82 s DPH 7121898392 13.09.2021 ZSE Energia, a.s. Gymnázium, ul.1. mája 8, 901 01 Malacky RNDr. Elena Krajčírová riaditeľka školy 16.09.2021
Faktúra DFBV 0196/2021 vodné a stočné 123,13 s DPH 4211174512 10.09.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Gymnázium, ul.1. mája 8, 901 01 Malacky RNDr. Elena Krajčírová riaditeľka školy 13.09.2021
Faktúra DFSJ/066/2021 ovocie,zelenina,zemiaky 721,50 s DPH 59/09/2021 10.09.2021 MS - Ovocie zelenina, s.r.o. Školská jedáleň, Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky Margita Kašubová vedúca školskej jedálne 14.09.2021
Faktúra DFSJ/065/2021 mraz.zelenina 100,78 s DPH 66/09/2021 10.09.2021 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Školská jedáleň, Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky Margita Kašubová vedúca školskej jedálne 14.09.2021
Faktúra DFSJ/067/2021 potraviny 241,72 s DPH 67/09/2021 10.09.2021 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Školská jedáleň, Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky Margita Kašubová vedúca školskej jedálne 14.09.2021
Objednávka ObSJ/068/2021 mäso 176,13 s DPH 10.09.2021 Jakub Ilavksý Školská jedáleň, Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky Margita Kašubová vedúca školskej jedálne
Faktúra DFBV 0195/2021 servis dverí 498,00 s DPH Obj./104/2021 21235 09.09.2021 Datom - DT s.r.o. Gymnázium, ul.1. mája 8, 901 01 Malacky RNDr. Elena Krajčírová riaditeľka školy 13.09.2021
Faktúra DFBV 0191/2021 mobilné služby 71,49 s DPH 81995662 09.09.2021 O2 Slovakia, s.r.o. Gymnázium, ul.1. mája 8, 901 01 Malacky RNDr. Elena Krajčírová riaditeľka školy 13.09.2021
Faktúra DFBV 0192/2021 elektrická energia 232,24 s DPH 7200953081 09.09.2021 ZSE Energia, a.s. Gymnázium, ul.1. mája 8, 901 01 Malacky RNDr. Elena Krajčírová riaditeľka školy 13.09.2021
Faktúra DFBV 0193/2021 telekomunikačné služby 45,02 s DPH 8289939942 09.09.2021 Slovak Telekom, .a.s Gymnázium, ul.1. mája 8, 901 01 Malacky RNDr. Elena Krajčírová riaditeľka školy 13.09.2021
Faktúra DFBV 0194/2021 časopis national geographic 8,00 s DPH Obj./132/2021 1007069073 09.09.2021 PETIT PRESS a.s. Gymnázium, ul.1. mája 8, 901 01 Malacky RNDr. Elena Krajčírová riaditeľka školy 13.09.2021
Objednávka ObSJ/066/2021 mraz.zelenina 100,78 s DPH 09.09.2021 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Školská jedáleň, Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky Margita Kašubová vedúca školskej jedálne
Faktúra DFSJ/064/2021 potraviny 403,78 s DPH 65/09/2021 09.09.2021 BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o. Školská jedáleň, Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky Margita Kašubová vedúca školskej jedálne 14.09.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7190

Kontakt

  • Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky
    Ul. 1. mája 8, Malacky
  • +421 34 772 24 69
Počet návštev: 17239629

Právne informácie