Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra DFSJ/01/2021 potraviny 269,83 s DPH 04/02/2021 17.02.2021 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Školská jedáleň, Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky Margita Kašubová vedúca školskej jedálne 23.02.2021
Objednávka ObSJ/04/2021 potraviny 269,83 s DPH 16.02.2021 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Školská jedáleň, Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky Margita Kašubová vedúca školskej jedálne
Faktúra DFBV 0023/2021 powerbanka Trust Primo Thin 97,50 s DPH Obj./008/2021 2110181 16.02.2021 ZVAC Systems s.r.o. Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky RNDr. Elena Krajčírová riaditeľka školy 17.02.2021
Faktúra DFBV 0024/2021 respirátor KN95/FFP2 250,00 s DPH Obj./009/2021 202101075 16.02.2021 ROIN s.r.o. Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky RNDr. Elena Krajčírová riaditeľka školy 18.02.2021
Faktúra ID všeob. 1/2021 poistenie malých a stredných podnikateľov 178,13 s DPH 6589365594 15.02.2021 Kooperatíva poisťovňa a.s. Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky RNDr. Elena Krajčírová riaditeľka školy 17.02.2021
Objednávka Obj./008/2021 Powerbank TRUST PRIMO Thin 98,00 s DPH 12.02.2021 ZVAC Systems s.r.o. Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky RNDr. Elena Krajčírová riaditeľka školy
Objednávka Obj./009/2021 respirátor KN95/FFP2 250,00 s DPH 12.02.2021 ROIN s.r.o. Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky RNDr. Elena Krajčírová riaditeľka školy
Objednávka Obj./007/2021 tovar podľa potreby 200,00 s DPH 12.02.2021 Dušan Spuchlák - Drogéria - Farby Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky RNDr. Elena Krajčírová riaditeľka školy
Faktúra DFBV 0022/2021 elektrická energia 264,26 s DPH 7220826741 10.02.2021 ZSE Energia, a.s. Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky RNDr. Elena Krajčírová riaditeľka školy 11.02.2021
Zmluva 2/2021 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí grantu na Projekt v rámci ERASMUS+ s DPH 09.02.2021 Slovenská akademická asociácia - Erasmus + Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky RNDr. Elena Krajčírová riaditeľka školy
Zmluva 3/2021 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí grantu na Projekt v rámci ERASMUS+ s DPH 09.02.2021 Slovenská akademická asociácia - Erasmus + Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky RNDr. Elena Krajčírová riaditeľka školy
Faktúra DFBV 0021/2021 vodné a stočné 11,15 s DPH 4214072005 09.02.2021 Bratislavslá vodárenská spoločnosť, a.s. Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky RNDr. Elena Krajčírová riaditeľka školy 11.02.2021
Faktúra DFBV 0020/2021 mobilné služby 45,00 s DPH 81995662 09.02.2021 O2 Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky RNDr. Elena Krajčírová riaditeľka školy 11.02.2021
Zmluva 4/2021 Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí grantu na Projekt v rámci ERASMUS+ s DPH 09.02.2021 Slovenská akademická asociácia - Erasmus + Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky RNDr. Elena Krajčírová riaditeľka školy
Faktúra DFBV 0019/2021 germicídne žiariče 1 240,00 s DPH Obj./0004/2021 21016 08.02.2021 MarWell Trade s.r.o. Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky RNDr. Elena Krajčírová riaditeľka školy 01.02.2021
Faktúra DFBV 0018/2021 telekomunikačné služby 42,20 s DPH 8277020255 08.02.2021 Slovak Telekom, a. s. Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky RNDr. Elena Krajčírová riaditeľka školy 09.02.2021
Faktúra DFBV 0017/2021 fa za elektrickú energiu 309,82 s DPH 7760804811 05.02.2021 ZSE Energia, a.s. Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky RNDr. Elena Krajčírová riaditeľka školy 09.02.2021
Faktúra DFBV 0016/2021 fa za elektrickú energiu 120,10 s DPH 7121790483 05.02.2021 ZSE Energia, a.s. Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky RNDr. Elena Krajčírová riaditeľka školy 09.02.2021
Faktúra DFBV 0015/2021 aSc dochádza 100,00 s DPH Obj./0006/2021 9121000233 04.02.2021 ASC Applied Software Consultants Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky RNDr. Elena Krajčírová riaditeľka školy 05.02.2021
Faktúra DFBV 0011/2021 zemný plyn 1 834,00 s DPH 8707204309 02.02.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky RNDr. Elena Krajčírová riaditeľka školy 03.02.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6644

Kontakt

  • Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky
    Ul. 1. mája 8, Malacky
  • +421 34 772 24 69
Počet návštev: 16151805

Právne informácie