Navigácia

História školy v kocke

1927 - Súkromné gymnázium rádu sv. Františka s právom verejnosti v Malackách

1931 - založenie Gavlovičovho študentského samovzdelávacieho krúžku pri škole

1945 - poštátnenie osemročného gymnázia zmena názvu na Štátne Gymnázium Malacky

1948 - zrušenie osemročného gymnázia a otvorenie štvorročného štúdia

1953 - premenovanie školy na Jedenásťročnú strednú školu

1961 - zmena na dvanásťročnú s názvom Stredná všeobecnovzdelávacia škola

1963 - presťahovanie školy na Ulicu 1. mája do piatich nových pavilónov

1969 - reorganizácia gymnázia s humanitnou a prírodovednou vetvou - názov - Gymnázium Malacky

1976 - zrušenie humanitnej a prírodnej vetvy

1995 - zavedenie osemročného gymnaziálneho štúdia a pokračovanie štvorročného štúdia

2004 - medzinárodná akreditácia školy u IES London

2006 - zavedenie mezinárodného jazykového programu DSD

2008 - začlenenie školy do medzinárodnej siete škôl - Partner pre budúcnosť

2019- otvorenie 5 - ročného bilingválneho študijného odboru


85. výročie školy

80. výročie školy

Kontakt

  • Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky
    Ul. 1. mája 8, Malacky
  • +421 34 772 24 69
Počet návštev: 17095613

Právne informácie