Navigácia

 • Pre uchádzačov

   

  Informácie, termíny - viac. O štúdiu v kocke  

 • Víťazstvá v Nemeckej olympiáde

  V okresnom kole ONEJ sme získali dve prvé miesta. Barbora Bičanová - kat. 2A, Filip Draškovič, kat. 2B. Víťazom a ich učiteľom blahoželáme.

 • Víťazstvá v Anglickej olympiáde

  V okresnom kole OANJ sme získali tri prvé miesta: Justína Pírová - kategória 2B, Viktoria Šadibolová - 2A, Elizabeth Karpukhina-Busswod - 2C. Víťazkám a ich učiteľkám blahoželáme.

 • Tajomstvo výstrelu

  Vo výzve BSK - Otvorená škola, oblasť športu, bol úspešný náš projekt zameraný na rozvoj športovej streľby. O projekte

 • Čítaj a vyhraj...

  Zapojte sa do súťaže BSK "Vráťme knihy do škôl" - o projekte

 • Ocenenie školy Ekonomickou univerzitou v Bratislave

  Dekan NHF EU v Bratislave Univ. Prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik udelil za aktívnu podporu moderných foriem a metód ekonomického vzdelávania a osobný prínos k rozvoju a zvyšovaniu kvality výučby ekonomických predmetov na stredných školách v Slovenskej republike čestné uznanie riaditeľke školy RNDr. Elene Krajčírovej a učiteľovi ekonomiky Ing. Jozefovi Moravčíkovi. viac

 • Malý vianočný jarmok

  Srdečne Vás pozývame na malý vianočný jarmok program

  Pozvánka na vedeckú kaviareň s doc. RNDr. J. Tóthom, PhD. viac

  Pozvánka na čertovské pokusy viac

 • Nebezpečné výzvy v online prostredí

  Realizujeme grantový projekt MV SR - prvá fáza projektu - program

 • Významné osmičky v našich dejinách

  Záverečná konferencia ročného slovensko-rakúskeho projektu  

  program Malacky 14.11.2018 - viac

  program Viedeň 16.11.2018 

 • Označenie "Storočnica"

  Naša škola získala označenie "Storočnica" vytvorené Misiou k 100. výročiu I. sv. vojny- organizácia zriadená vládou Francúzskej republiky - viac

 • Večerný volejbalový turnaj

 • Úspešný festival vedy a techniky

  Žiaci Samuel a Daniel Pernička so svojim projektom Atmosférické MHD postúpili do Národného finále Festivalu vedy a techniky. Blahoželáme. Naše bádateľské projekty v krajskom kole - viac

 • Medzinárodná cena Dofe

  Dňa 8. 11. 2018 si za prítomnosti britského veľvyslanca Andrewa Gartha prevzali naši študenti Martina Šimková. Natália Salčíková, Nicol Valíková a Tomáš Beňo striebornú a 12 študentov  bronzovú cenu programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. O programe - viac

 • Bezpečne na internete

  Vedecká kaviareň 6.11. 2018 - expertná prednáška - viac

 • Vedecká kaviareň

  25.10.2019 od  17:00 odborný pavilón v rámci cyklu odborných prednášok - viac

 • Európsky týždeň programovania

  Od 6. do 21. októbra 2018. Program na našej škole - viac

 • Témy SOČ 2018/19

  Ponuka tém Stredoškolskej odbornej činnosti - viac

 • Absolventi 2018 na prestížnych školách

  University of Oxford, St. John´s College (Department of Physics, fyzika), Bangor University, Wales (morská biológia), University of York, School of Social and Political Sciences, V. Británia - viac

 • Máš ucho na jazyky?

  V rámci Európskeho dňa jazykov môžeš otestovať svoj talent na jazyky - školská knižnica 27. 9. 2018 od 11:00 hod. - viac 

 • Atletika pre radosť

  25. septembra 2018 - program. Projekt podporený nadáciou EPH - viac. Ukončenie - v rámci Európskeho týždňa športu 

strana:

Kontakt

 • Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky
  Ul. 1. mája 8, Malacky
 • +421 34 772 24 69
Počet návštev: 11530388

Právne informácie