Navigácia

Štruktúra výchovného pôsobenia


Koordinácia výchovného pôsobenia - viac

Štruktúra riadenia výchovného pôsobenia: vychova_infografika.pdf

Štruktúra starostlivosti o žiakov so špec. vých. potrebami: starostlivost_-_infografika.pdf


Výchovné stratégie 

Prehľad:  Vychovne_strategie.pdf

Protidrogová stratégia: Protidrogova_prevencia.pdf

Prevencia rizikového správania: prevencia_rizikoveho_spravania.pdf

Výchovné poradenstvo

Ankety a monitoring

BMI index    -  viac                           

Návykové látky -  viac

Kyberšikana - viac

Drogy - viac

Koordinátori výchov

Výchovný poradca: Mgr. Katarína Mrázová
Email: psycholog@gymal.sk
Kariérny poradca: Mgr. Filipová
Email: eva.filipova@gymal.sk
Koordinátor prevencie: Mgr. Šefčovič
Email: lukas.sefcovic@gymal.sk
Environmentálna výchova: Mgr. Jánošíková
Email: julia.janosikova@gymal.sk
Koordinátor SOČ: Mgr. Vašková
Email: tatiana.vaskova@gymal.sk
Zdravý životný štýl, protidrogová prevencia: Mgr. Šrámek
Email: marek.sramek@gymal.sk

Školský psychológ

Meno: Mgr. Katarína Mrázová
Email: psycholog@gymal.sk
Miestnosť: Kancelária pri zborovni

Užitočné kontakty

Odborné poradenstvo

Inštitúcia: Centrum pedagogicko psychologického pradenstva a prevencie
Adresa: Martina Rázusa 30, 90101 Malacky
Telefón: 034 772 4293
Email: pppmalacky@gmail.com

Kontakt

  • Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky
    Ul. 1. mája 8, Malacky
  • +421 34 772 24 69
Počet návštev: 17095619

Právne informácie