Navigácia

 • Školský psychológ

  Ponúkame služby školského psychológa - viac

 • Každý krok sa počíta...

  ​Výzva pre aktívnych aj neaktívnych športovcov :) - viac  O programe - viac

 • Svetový deň proti rakovine

  Svetový deň proti rakovine sa pravidelne koná 4. februára. Pridaj sa......Európsky Kódex proti rakovine - viac (Pozor! Kódex pokračuje aj na ďalších stranách :)

 • Konaj teraz!

  Kampaň OSN za individuálnu akciu pre trvalo udržateľný rozvoj. Stiahni si mobilnú aplikáciu - viac

 • Školský časopis

  Pod vedením pani profesorky Balúchovej sme obnovili činnosť redakčného klubu - viac. Redakčná rada hľadá do tímu autorov, fotografov a grafikov. Záujemcovia sa môžu hlásiť u Mgr. Balúchovej alebo u riaditeľky školy.

 • Projekt Schülerwettbewerb 2020

  Opäť sa zapájame do medzinárodnej súťaže, ktorú každoročne vyhlasuje v Nemecku ministerstvo kultúry, vedy, školstva a vzdelávania Spolkovej republiky Severné Porýnie – Vestfálsko. Tohtoročná téma: "Exilová literatúra - zakázaná, vykázaná, spálená“. O projekte - viac 

 • Deň otvorených dverí

  Pozývame záujemcov o štúdium na našej škole, rodičov a širokú verejnosť na virtuálny deň otvorených dverí - 26. 11. 2020. Čo pripravujeme - viac. Program - DOD_program.pdf

 • Odkaz novembra

  Milé študentky, študenti! 17. november je vašim dňom – Medzinárodným dňom študentov! Čo vám zaželať? V tejto chvíli asi skorý návrat do školy :). Predovšetkým však, aby ste nikdy nestratili svoju slobodu. Aby ste pochopili, aká je to veľká vec, keď môžete hovoriť a robiť to, čomu sami veríte... November.pdf

 • Týždeň dobrovoľníctva

  Ďakujeme študentom - dobrovoľníkom za skvele odvedenú prácu pri nátere školského plota. Oceňujeme ochotu, postoj a prínos pre skrášlenie školského prostredia. Vážime si!!!

 • Ocenenie našej študentky

  Riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu Mgr. Miroslava Hapalová udelila študentke našej školy Elisabeth Karpukhine Ďakovný list za aktívnu participáciu na tvorbe potrálu Učíme na diaľku. Elisabeth ďakujeme a blahoželáme. Dakovny_list.pdf

 • Splavy Moravy

  V rámci projektu "V kanoe sme si bližší ako na facebooku" organizujeme sériu splavov rieky Moravy v termíne od 8. - do 11. 9. 2020. Rozpis aktivít - tu.

 • Víťazstvo v celoslovenskom kole SOČ

   

  Natália Salčíková so svojou prácou Vplyv urbanizácie na úbytok poľnohospodársky využívanej pôdy v okrese Malacky získala 1. miesto v celoslovenskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti. Srdečne blahoželáme!

   

 • Úspešný jazykový program DSD II

  DSD – Deutsches Sprachdiplom - je program, v ktorom majú žiaci možnosť získať Nemecký jazykový diplom I. a II. stupňa- štátna jazyková skúška. Všetci tohtoroční absolventi programu zvládli jazykovú skúšku DSD II výborne, z toho 8 študentov na úrovni B2 a 10 študentov na úrovni C1. Študentom a vzdelávaciemu tímu DSD blahoželáme. O DSD - viac

 • Úspešný projekt

  Alexandra Mrkvová získala v celoslovenskej súťaži Zelený Andel mimoriadne ocenenie za svoju prácu “Sú eko-friendly prípravky naozaj eko”. Súťaž Zelený Andel o najlepší projekt SOČ v oblasti Ochrana a obnova životného prostredia vyhlásila Katedra ekochémie a rádioekológie,  Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.  

    

 • Medzinárodný úspech nášho gymnázia

  V medzinárodnej projektovej súťaži Schülerwettbewerb boli úspešné dva projekty nášho gymnázia. Autorkám - Klára Havelková, Alexandra Šamulková Kristína Balgavá a Patrícia Horňáková blahoželáme. Obidva projekty získali vo svojej kategórii druhé miesto - viac

 • Úspechy v krajskom kole SOČ

  V krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti bolo úspešných šesť prác našich študentov. Získali sme jedno prvé miesto, tri druhé miesta a dve tretie. Úspešným študentom blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu našej školy. Prehľad úspešných prác - viac

 • Microsoft hackathon deň na našej škole

  Možnosť pre študentov zapojiť sa do aktivity a súťaže tímového programovania pod záštitou lektorov Microsoft priamo na našej škole - viac

 • Stredoškolská odborná činnosť

  Do školského kola SOČ postúpilo 18 prác študentov 3. ročníka. Postupujúce práce - viac

  Pozývame na prezentácie a obhajoby prác 5.marca 2020 od 8:30 v multimediálnej učebni kino.

  Zloženie komisie: RNDr. Viera Mojžišová - predseda, Mgr. Pavol Vrablec, PhD. - historik, Mgr. Júlia Jánošíková, Mgr. Zuzana Pucherová, Phd., Mgr. Tatiana Vašková

 • Víťazstvá v olympiáde z dejepisu

  V OK olympiády z dejepisu zvíťazila S. Paštrnáková v kategórii F, M. Lechan bol druhý a v kategórii D sa T. Hojsík umiestnil na treťom mieste. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Úspechy v krajských kolách olympiád

  V olympiáde ľudských práv postúpili do celoslovenského kola Marek Benkovič a Ivan Vu Nhu. V olympiáde z nemeckého jazyka zvíťazil Filip Draškovič, v slovenskom jazyku bol Patrik Kunštek druhý. Víťazom blahoželáme a držíme palce v celoslovenskom kole.

Kontakt

 • Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky
  Ul. 1. mája 8, Malacky
 • +421 34 772 24 69
Počet návštev: 17239647

Právne informácie