Navigácia

Medzinárodná akreditácia

Od  22.7.2004 je naša škola  -  medzinárodne certifikovanou  inštitúciou  u International Education Society, London.

 


Certifikované vzdelávacie programy

 • Gymnázium – 4 ročné denné štúdium
 • Gymnázium -  8 ročné denné štúdium
 • Ekonomika - trojročný kurz
 • Obchodná angličtina - ročný kurz

Prínos pre študentov

 • Po absolvovaní vzdelávacieho programu môžu požiadať o vydanie medzinárodného certifikátu IES, ktorý je štandartne vydávaný v anglickom a úradnom jazyku , na vyžiadanie i v ďalších jazykoch. Viac nawww.ies-info.com
 • Študujú na škole s garantovanou úrovňou vzdelávania – škola musí každoročne dokladovať úroveň vzdelávania  expertnej komisii IES, ktorá posudzuje splnenie podmienok pre pridelený rating v danom školskom roku.

Využitie certifikátu

 • u tuzemského i zahraničného zamestnávateľa
 • pri hľadaní brigády/zamestnania/stáže
 • pri štúdiu na niektorých typoch vyšších škôl

Potvrdenie ratingu školy A+

Expertná komisia International Education Society, London potvrdila  v apríly 2017 na základe pravidelného dvojročného auditu rating školy A+  Špičková inštitúcia s medzinárodnými skúsenosťami

Zvýšenie ratingu školy na A+

V marci 2015 prebehlo overenie ratingu školy v rámci medzinárodnej akreditácie školy u IES London. Škola obhájila rating A : Špičková inštitúcia s medzinárodnými skúsenosťami a expertná komisia zvýšila interný reating našej školy ku dňu 18.5. 2015 na stupeň A+

Rating školy

Stupeň A - "špičková inštitúcia s medzinárodnými skúsenosťami" 


 

Certifikát

Ukážka certifikátu


Ilustračné video

 

Kontakt

 • Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky
  Ul. 1. mája 8, Malacky
 • +421 34 772 24 69
Počet návštev: 17239295

Právne informácie