Navigácia

Stáže a kurzy 2018

 • M.K. Oreský -  stáž OSN Ženeva  - Olympiáda ľudských práv
 • F. Draškovič -  zahraničný prípravný kurz v súťaži Jugend debattiert internationál  - Drážďany 
 • M. Pukančík - týždená stáž Schülerwettbewerb des Landes Nordhein-Westfalen Nemecko 
 • V. Danadová, V. Šadibolová, E. Karpuchina - Medzinárodná IT konferencia  - Girls in STEM AI Bootcamp Atény
 • F. Draškovič - Integrácia – Španielsko

Stáže a kurzy 2017

Výmenný pobyt Columbia

 • o pobyte - viac
 • troj až štvortýždňový pobyt José Max Léon
 • termín: jún - júl 2017
 • ubytovanie v rodinách
 • štúdium na súkromnej škole v Bogote
 • bližšie informácie u riaditeľky školy
 • podrobnejší program - viac

XVII Model of UNESCO - Buenos Aires Argentina

 • termín 5. - 8. októbra 2017
 • pozvánka platí pre 4 až 7 študentov 
 • na konferencii sme sa zúčastnili aj v roku 2006
 • ide o simuláciu Generálnej konferencie UNESCO v troch komisiách: 
  spoločenské vedy, vzdelávania a kultúru
 • ubytovanie v rodinách

Intenzívny jazykový kurz Malta

Pripravujeme tžýdenné intenzívne jazykové kurzy anglického jazyka v zahraničí:

 • Malta, ubytovanie v rodinách/campus
 • termín: máj, jún, september 2017
 • tematicky zamerané podľa potrieb školy alebo požiadaviek účastníkov (cielená príprava na maturitu, konverzačné, intenzívna gramatika, kombinované...)
 • maximálny počet účastníkov v skupine 15
 • pod dozorom nášho učiteľa (koordinácia voľnočasových aktivít, konzultácie pri riešení domácich úloh, odborný dohľad nad priebehom kurzu...)
 • viac informácií u riaditeľky školy alebo PaedDr. Kiššovej Vajarskej

Stáže a výmenné pobyty 2016

Výmenný pobyt Nepál


Camp 2016 Šanghaj

V termíne 1. – 9. augusta 2016 pre mládež vo veku 14-18 rokov minimálne so strednou úrovňou  AJ a schopnosti komunikovať.

 • projekt BSK pre vybrané školy - Gymnázium Malacky, Gymnázium Groslingova Bratislava
 • koordinátor projektu Mgr. Kováčová, RNDr. Krajčírová

Študijný pobyt Münster Nemecko

 • máj 2016
 • určený pre učiteľa a jedného žiaka víťazného projektu Spiele der Welt
 • koordinátor Mgr. Pochylá

Odborné a jazykové stáže 2015

 

 • Celoslovenská súťaž v písaní poviedok v nemeckom jazyku : V kategórii žiakov na tému „Odyssee“ obsadil  1. miesto  Dušan Šuster ( IV. B ) – ako odmenu získal 3- týždňový jazykový pobyv Drážďanoch ( od 20. 7. do  9. 8. 2015 )- organizátor Prešovská univer -zita P. J. Šafárika, katedra  germanistiky
 • Michaela Šusterová, II.A, získala trojtýždňový jazykový pobyt v SRN od PAD (Der Pädagogische Austauschdienst der Kultusministerkonferenz). Michaela sa stala úspešným kandidátom v rámci programu DSD.

Odborné a jazykové stáže 2014

Bezplatné stáže a študijné pobyty zabezpečované školou

 • J. Kocourek   - stáž v Európskom parlamente – odmena za výsledky v súťaži Olympiáda ľudských práv
 • Študijný pobyt Taliansko – Bartalská, Kraľovičová, Sekáčová, Smreková, Vrablec
 • Študijný pobyt Dánsko – Drgoň, Fabuš, Stískal, Světlíková
 • Študijný pobyt Poľsko – Dulanská, Erdélyiová, Hrebeň, Urbanič
 • Letná škola STU - R. Sekáčová, IV.B , T. Kralovičová, IV.A
 • Letný korešpondečný seminár UK Praha - M.S. Fabuš
 • Štefík Pavol II.B  - účasť na 36. Letnej školy chemikov organizovanej Slovenskou chemickou spoločnosťou pri SAV
 • Diana Šrámková, Pavol Štefík II.B – Príprava a charakterizácia proteínových biosenzorov na diagnostiku chorôb Chemický ústav, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, 845 38, Bratislava 
 • Gabriela Kandová, Róbert Klena II.A – Vyhľadávanie premenných hviezd Astronomické observatórium na Kolonickom sedle

Odborné a jazykové stáže - archív

Prehľad pobytov - viac

Program pre mládež

Študentky Karolína Kucmenová a Zuzana Bartekoveá boli zaradené do "Programu pre mládež 2014 - 2020", ktorý realizuje Rada mládeže Slovenska s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  viac 

Študijný pobyt Nórsko

V rámci projektu Modré školy sa v  dňoch 20. - 23. 5.  2015 zúčastnia Gabika Kandová, Viliam Miklovič a Mgr. Janka Krejčová študijného pobytu v Nórsku. sprava.pdf

Štipendijný program USA

Nadácia nadnárodnej výrobnej spoločnosti - Kronospan  ponúka študentom našej školy príležitosť prihlásiť sa programu o získanie štipendia na prestížnej univerzite v USA – Babson College. Nadácia samozrejme pokryje všetky predmetné náklady počas štyroch rokov štúdia, vrátane školného, ubytovania, učebníc, zdravotného poistenia a dopravy do a z USA. Investícia do mladého šikovného človeka prevyšuje sumu 250,000 USD!!!.

Viac o projekte - 19. 5. 2015 o 9:00 Kino priamo s koordinátorkou projektu. Ponuka je určená žiakom tretích ročníkov a septime.

Letná jazyková škola

Letná jazyková škola

Michaela Šusterová, II.A, získala trojtýždňový jazykový pobyt v SRN od PAD (Der Pädagogische Austauschdienst der Kultusministerkonferenz). Michaela sa stala úspešným kandidátom v rámci programu DSD.

Štúdium v zahraničí

Štúdium v zahraničí

Študent školy môže absolvovať časť štúdia na zahraničnej škole obdobného typu.

Uznávanie dokladov 


 

Kontakt

 • Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky
  Ul. 1. mája 8, Malacky
 • +421 34 772 24 69
Počet návštev: 17375703

Právne informácie