Navigácia

OZNAMY

Opatrenia, oznamy a iné aktuality súvisiace s pandémiou COVID 19 sú zverejňované na samostanej podstránke - tu

Užitočné prehľady

Prehľad s čím za kým - viac

Prevencia sociálno patologických javov: Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky (edupage.org)

 

Ponúkame

 • Služby školskej psychologičky - Nové
 • Internetová žiacka knižka - verzia pre mobily 
 • Internetová žiacka knižka - online klasifikácia – zverejňovanie známok, dochádzky, správania na webovej stránke školy, ktoré je dostupné rodičom prostredníctvom kódu žiaka
 • Zavedenie služby hromadných e-mailov zákonným zástupcom žiaka – aktuálne informácie
 • Zavedenie online komunikácie medzi rodičmi a žiakmi triedy v rámci E-learningu na webovej stránke školy
 • Zverejňovanie plánu písomiek a zadávanie úloh na webovej stránke školy - internetová žiacka knižka
 • Možnosť komunikácie prostredníctvom internetu – každý učiteľ má vlastnú e-mailovú adresu zverejnenú na webovej stránke školy
 • Aktuálne informácie pre rodičov zverejňované na webovej stránke školy, vrátane jedálneho lístka, rozvrhu, informácií o maturitnej skúške, termínoch..
 • Služby školského psychológa, výchovného poradenstva a Centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie
 • Služby karierového poradenstva
 • Služby prevencie 
 • Služby školskej knižnice

   

Štúdium v zahraničí

Študent školy môže absolvovať časť štúdia na zahraničnej škole obdobného typu.

Uznávanie dokladov

Po ukončení štúdia v zahraničí žiak požiada Ministerstvo školstva o ekvivalenciu vysvedčenia zo zahraničia.  Potvrdenie ekvivalencie vysvedčenia nie je spoplatnené a jej vystavenie trvá asi jeden mesiac. Do prihlášky na VŠ na strane dva, kde sa vypisujú koncoročné známky z vysvedčení, žiak v roku, počas ktorého študoval v zahraničí si vpíše len známky z komisionálnych skúšok. Ku každej prihláške na VŠ sa prikladá kópia ekvivalencii vysvedčenia vydaná MŠ SR.

viac + tlačivo

Žiak/zákonný zástupca žiaka požiada riaditeľku o vykonanie komisionálnych skúšok - SJL + skúšky podľa vlastného výberu. Skúšku možno vykonať v mesiaci jún alebo august. 

K žiadosti prikladá doklad o úspečnom ukončení ročníka na zahraničnej škole - originál vysvedčenia.

OZNAM - rezortný informačný systém

Vážení rodičia,

ďakujeme za pochopenie a spoluprácu pri získavaní informácií do RIS. Vážime si, "že ste nás v tom nenechali". smiley


Informácie k zberu údajov do rezortného informačného systému nájdete na stránkach MŠ SR:  

https://www.minedu.sk/skoly-maju-este-tyzden-na-odoslanie-udajov-do-rezortneho-informacneho-systemu/

 

Ochrana osobných údajov

Informácia o účeloch spracúvania osobných údajov, právnom základe, lehotách  uchovávania a príjemcoch - viac  

Internetová žiacka knika

Známky, dochádza, plán pisomiek, domáce úlohy, maturita...

Pre prihlásených  

Kontakty učitelia školy

Kontakty učitelia školy - viac

Konzultačné hodiny - viac 

Školská psychologička - viac

Zvonenie

Zvonenie - viac 

 

Tlačivá na stiahnutie

Potvrenie o návšteve školy 

https://help.edupage.org/?p=u38/u218/e2755

Uvoľnenie z vyučovania  - Ziadost_o_uvolnenie_ziaka_z_vyucovania-2_(10).docx

Odporučenie na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy - viac 

Vzor - prestupziadost_o_prestup_nas_(1).docx

Preukaz ISIC - ziadost_ISIC.pdf

Zápisný lístok na stravovanie - zapisny_listok_studenti_sk._rok_2021-2022.doc     zapisny_listok_studenti_sk._rok_2021-2022.pdf

Ministerstvo školstva

Informácie pre rodičov - viac

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek dotazy, podnety, návrhy
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné

Kontakt

 • Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky
  Ul. 1. mája 8, Malacky
 • +421 34 772 24 69
Počet návštev: 17592854

Právne informácie