Navigácia

Úspechy a ocenenia

Ocenenia školy

2018

 • Ocenenie gymnázia v Malackách Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Dekan Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v BratislaveUniv. Prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik udelil čestné uznanie za aktívnu podporu moderných foriem a metód ekonomického vzdelávania a osobný prínos k rozvoju a zvyšovaniu kvality výučby ekonomických predmetov na stredných školách v Slovenskej republike riaditeľke školy RNDr. Elene Krajčírovej a učiteľovi ekonomiky Ing. Jozefovi Moravčíkovi. Čestné uznanie bolo udelené pri príležitosti 65. výročia založenia Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 • Pridelenie označenia „Storočnica“ za kvalitný projekt „Osobnosť generála M. R.  Štefánika“. Ocenenie udelila Misia k storočnici I. sv. vojny – organizácia zriadená vládou Francúzskej republiky, MŠ SR, Francúzsky inštitút na Slovensku

 • Ďakovný list „Branné súboje študentov 2018“ - MO SR, Personálny úrad OS SR

 • Ocenenie za aktívnu účasť v medzinárodnom projekte v rámci Svetového dňa stolného tenisu - International Table Tennis Federation, ITTF

 • Mgr. Tatiana Vašková - Ďakovný list predseda BSK

 • Mgr. Tatiana Vašková - Ďakovný list za dlhoročnú aktívnu prácu v prospech Olympiády ľudských práv, ministerka školstva, krajská komisia OĽP

 • Mgr. Denisa Kečkéšová, Pochylá - Ocenenie za aktívnu participáciu v medzinárodnom projekte Schülerwettbewerb od Štátny sekretár Ministerstva pre vedu a kultúru nemeckej spolkovej republike Nordrhein – Westfalen
 • RNDr. Elena Krajčírová - Ocenenie podporovateľa Dofe – Biely odznak Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu, cenu udelil Veľvyslanec Spojeného kráľovstva a Severného Írska Andy Garth 
 • Chiara Falcone - Dobrovoľník roka, Ocenenie Srdce na dlani. Národné dobrovoľnícke centrum CARDO.Prijatie u prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku
   

2017

 • Čestné uznanie škole za aktívnu a účasť v 18. ročníku divadelného festvalu v anglickom jazyku
 • Ďakovný list predsedu vlády za kvalitnú prípravu žiakov školy
 • Ocenenie školy za enviroaktivity - Lesy SR, generálne riaditeľstvo Banská Bystrica
 • Ďakovný list za výbornú prípravu žiakov - Dekanka FIaIT STU Bratislava

2016

 • Získanie hlavnej ceny v medzinárodnom projekte Spiele der Welt - viac Hlavnú cenu v rámci tohtoročnej žiackej súťaže "Stretnutie s východnou Európou" odovzdala Ministerka mládeže a kultúry Spolkovej krajiny Nordrhein - Westfalen pani Christina Kampmann, dňa 16. júna 2016 v Kongresovom centre v Bochume - viac o ocenení
 • Na návrh vedenia školy bola Mgr. Zdenka Krajčírová ocenená predsedom BSK. Ocenenie získala za koordináciu a dlhodobé vynikajúce výsledky medzinárodného programu DSD na škole, za spoluprácu s Jazykovým inštitútom rakúskej armády vo Viedni a kvalitnú pedgogickú činnosť.

2015

 • Naša škola získala cenu BrilianTT 2015 za inovácie vo vzdelávaní.  V rámci Slovenska sme sa umiestnili na 2. mieste v kategórii stredných škôl za inovatívny a unikátny vzdelávací program „Experimentálne vedy“. Ocenenie udeľuje Medzinárodný inštitút pre interdisciplinárny výskum pri Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Súčasťou ocenenia je i finančný grant pre víťazné školy. Cieľom súťaže je podporiť a oceniť jedinečné aktivity vzdelávacích inštitúcií, ktoré sa zaoberajú inováciami v poskytovaní vzdelávania.Nad ocenením Briliantt prebral záštitu minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraj Draxler.Cenu prevzala riaditeľka školy RNDr. Elena Krajčírová a Mgr. Janka Krejčová 14. apríla 2015 na medzinárodnej konferencii Megatrendy a médiá 2015 na Smolenickom zámku.

2014

 • Ocenenie Informačnej služby OSN Viedeň na filmovom festivale za tvorbu krátkych filmov o ľudských právach

2013

 • Ocenenie Európskej komisie za participáciu v projekte EU Generation school
 • Ocenenie Ministerstvom kultúry SRN – udelenie titulu Sprachdiplomschule  za najlepšie výsledky školy v programe DSD v rámci Slovenska

2012

 • Project Earth World Environment Contest – enviromenálny projekt školy – VODA získal ocenenie na konferencii OSN o trvalo udržateľnom rozvoji/Rio de Janeiro
 • Water. A chemical solution – ocenenie školského projektu USA
 • The World Festival of Creativity in Schools  - Sanremo, hlavná cena hudobného festivalu

2011

 • Škola získala ocenenie Rady Európy - Cenu Karola Veľkého za najlepší národný mládežnícky projekt 2010 – Prelínanie menšín
 • Škola získala ocenenie Európskej komisie za aktívnu účasť v medzinárodnom projekte vo Viedni TAG DER VIELFALT

2010

 • Ďakovný list Európskeho komisára pre životné prostredie Stavrosa Dimasa za aktívnu účasť v kampani „ Zmena podnebia je vo vašich rukách
 • Najaktívnejšia škola „Stokcholm Junior Water Prize“.

2009

 • Európska jar 2009“ – certifikát udelený podpredsedníčkou Európskej komisie Margot Wallstrom, podpredsedom Európskeho parlamentu – Quadras ROCA a komisárom pre vzdelávanie, kultúru a mládež Jánom Fígeľom

2008

 • Udelenie plakety „Škola pre budúcnosť“ 2008 – plaketu udelil škole nemecký minister zahraničných vecí Dr.Frank – Walter Steinmaier , riaditeľka školy ju prevzala z rúk veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko Dr. Jochena Trebescha

2007

 • 1. miesto v projekte YOUNG ENERGY 2007. Ocenenie - plaketu odovzdal prezident ENELU na celosvetovom energetickom kongrese v Ríme za účasti veľvyslanca SR v Ríme

2006

 • Diplom za aktívnu účasť školy na medzinárodnej konferencii VII International Model of UNESCO v Argentíne

Víťazstvá 2017/18

Medzinárodné a celoslovenské - viac

Olympiády a súťaže - viac

Víťazstvá 2016/17

Medzinárodné a celoslovenské - viac

Víťazstvá 2015/16

Umiestnenie na prvých miestach v celoslovenských kolách a na medzinárodnej úrovni - viac 

Víťazstvá 2014/15

Umiestnenie na prvých miestach v celoslovenských kolách a na medzinárodnej úrovni - viac 

Súťaže a olympiády

Súťaže 2015/16 - viac

Súťaže 2014/15 - viac

Súťaže 2013/14 - viac

Súťaže 2012/13 - viac

Súťaže 2011/12 - viac

 

Úspechy SOČ

Úspechy 2017/18 - viac

Úspechy 2015/16 - viac

Úspechy 2014/15 - viac

Úspechy 2013/14 - viac 

Úspechy 2012/13 - viac

 

Bádateľské projekty

Úspechy 2018/19 - viac 

Úspechy 2017/18 - viac 

Úspechy 2016/17 - viac

Úspechy 2015/16 - viac

Úspechy 2014/15 - viac

Úspechy 2013/14 - viac

Úspechy 2012/13 - viac

Úspechy 2011/12 - viac

Stano Drozd úspešný v súťaži vedeckej a technickej tvorivosti mládeže Castic v Číne

Uplatnenie absolventov

Absolventi 2018 - viac

Absolventi 2016 - viac

Absolventi 2015 - viac

Absolventi 2014 - viac

Absolventi 2013 - viac

 

Študijné pobyty a stáže

Bezplatné zahraničné a domáce študijné pobyty - jazykové i odborné - viac

 

Kontakt

 • Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky
  Ul. 1. mája 8, Malacky
 • +421 34 772 24 69
Počet návštev: 12643834

Právne informácie