Navigácia

Oznamy a usmernenia COVID 19

Školský rok 2021/22


Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 29. 11. 2021 - viac


Aktualita:

Oznamujeme, že od 4. 10. 2021 nie je prekrytie dýchacích ciest u žiakov I.O až IV. O na vyučovacích hodinách povinné. Povinnosť nosiť rúško naďalej zostáva vo všetkých priestoroch školy, okrem triedy/učebne na vyučovacej hodine.

Samotesty:

Preberací protokol, návod na použitie - aktualizované - 20896.pdf

Pokyny pre výdaj samotestov - samotesty.pdf

Návod na použitie a likvidáciu odpadu - navod.pdf

Oznamujeme záujemcom, ktorí prejavili záujem o samotestovanie, že ministerstvo školstva mení podmienky - pre veľký záujem znižuje počet testov na žiaka a pravidlá distribúcie - viac. Akonáhle budeme mať testy doručené na škole, vyzveme vás na ich prevzatie. Ďakujeme za trpezlivosť.


Odporúčanie k organizovaniu stužkových slávností - stuzkova.pdf

Dodatok ku Vnútornému poriadku školy - prevencia_aktualizovana.pdf

Dodatok ku Vnútornému poriadku školy - Prevencia_Covid19.pdf

Prílohy - tlačivá:

Vyhlásenie o bezpríznakovosti - bezpriznakovost.pdf

Vyhlásenie návštevník/rodičnavstevnik.pdf

Výnimka z karantény - vynimka_z_karanteny.pdf

Dodatok č.1 ku Smernici o klasifikácii - platné počas dištančného vzdelávania Dodatok_c._1-2021.pdf


Archív

Školský covid semafor platný od 17. 5. 2021 - manual(1).pdf

Dodatok k prevádzkovému poriadku školy - aktualizovaný k 17. 5. 2021 dodatok_k_PP.pdf

OZNAM

Aktuálna vyhláška ÚVZ,  platná od 10. 5. 2021 -https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_204.pdf

V týždni od 10. mája 2021 sa obnovuje prezenčné vzdelávanie pre všetky ročníky všetkých študijných odborov. 

Pravidlá vstupu do školyhttps://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-10-5-2021/#gallery-1

Platné predpisy:

Manuál pre stredné školy https://www.minedu.sk/data/att/19353.pdf

Návrat do škôl https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-10-5-2021/

Mapa školský automat https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/


V týždni od 3. mája 2021 pokračujeme v doterajšom režime vzdelávania - platnom od 26. 4. 2021.


OZNAM

Obnovenie prezenčného vzdelávania od 26. 4. 2021- viac

Prevencia žiak - upravené:  Prevencia_ziak_april.pdf

Pravidlá vstupu do školy od 19. apríla 2021 - viac


 

Školský Covid automat

Oznamujem, že od 19. 4. 2021 pokračujeme vyučovanie na našej škole v nezmenenom režime. Od 26. apríla výučba bude prebiehať podľa školského covid automatu - https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/


 

K otvoreniu školy od 8. 3. 2021 - platí do odvolania

Žiaci maturitného ročníka sa vyučujú prezenčne, žiaci ďalších ročníkov pokračujú v dištančnom vzdelávaní

Usmernenie k používaniu respirátorov od 15. 3. 2021- https://www.minedu.sk/data/att/18984.pdf

Rozhodnutie ministra školsta - 18917.pdf

Vyhlášky UVZ - ciastka_40_2021.pdf


K otvoreniu školy od 15. 2. 2021

Žiaci maturitného ročníka prechádzajú na prezenčnú výučbu, žiaci ďalších ročníkov pokračujú v dištančnom vzdelávaní

Dodatok ku školskému poriadku - ziak_maturitneho_rocnika.pdf

stanovisko  RÚVZ - RUVZ.PDF (edupage.org)


K otvoreniu školy od 8. 2. 2021

Všetky ročníky pokračujú v dištančnej výučbe - list riaditeľky školy

odporúčanie RÚVZ - skoly_ba_kraj(1).pdf

rozhodnutie ministra - rozhodnutie.pdf

manuál ministerstva školstva - manual.pdf

uznesenie vlády - uznesenie_vlady.pdf

vyhlášky ÚVZ - UVZ.pdf  (do pozornosti vyhláška č. 47, str. 102)


Dodatok ku smernici o klasifikácii - aktualizované znenie: Dodatok_c._1-2020_aktualizovane_znenie.pdf


OZNAM: Na základe rozhodnutia ministra školstva porkačuje vyučovanie od 11.1.2020 dištančnou formou podľa aktuálne upraveného rozvrhu s platnosťou od 11.1.2020


Rozhodnutia ministra školstva 

https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/


Dotazníkovým prieskumom monitorujeme záujem študentov o prezenčnú výučbu po pretestovaní - prosíme o spoluprácu - link doručíme cez eduPage


Oznamujeme, že do vianočných prázdnin pokračujeme v dištančnom vzdelávaní - List_riaditelky.pdf

Uznesenie vlády - https://www.minedu.sk/data/att/18114.pdf

Vyhláška ÚVZ SR  ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu 

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_20_2020.pdf


Prerušenie vyučovania od 26. 10. 2020 - viac


OZNAM RIADITEĽKY ŠKOLY: Na základe platných usmernení vydaných Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR oznamujeme, že v triedach VI.OB a IV.OB  je pozitívny výskyt Covid 19 u jedného žiaka v každej triede.


Dodatok č. 2 k prevádzkovému a školskému poriadku - Prevencia_dodatok.pdf


Dodatok ku smernici o klasifikácii - Dodatok_c._1-2020.pdf


OZNAM RIADITEĽKY ŠKOLY: Na základe platných usmernení vydaných Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR oznamujeme, že v triedach II.O a III.O je od stredy 7. októbra 2020 preventívne prerušené vyučovanie do nedele 11. októbra 2020. 


Dodatok č. 1 k prevádzkovému poriadku - prevencia Covid 19 


Rúška na školách - https://www.minedu.sk/oznam-ruska-na-skolach/


Vyhlásenie o bezinfekčnosti - nové znenie vyhlasenie.docx


September - prevencia žiak - viac


Pokyny k otvoreniu školy 20/21 - viac


Pokyny k otvoreniu školy - viac


Prijímacie konanie - 8 ročné štúdium - viac


Obnovenie vyučovania/konania skúšok - rozhodnutie ministra - viac

                                                                      - rozhodnutie hlavného hygienika - viac


Ukončenie maturitného ročníka - viac


Analýza a opatrenia podmienok domáceho vzdelávania - viac


Dodatok č. 1 ku Smernici školy o hodnotení a klasifikácii - viac


Call centrum rezortu školstva

Učitelia  a rodičia sa môžu obracať so svojimi otázkami k aktuálnej situácii šíriacej sa epidémie koronavírusu na odborníkov call centra rezortu školstva. K dispozícii im bude v pracovných dňoch od 8:00 h do 16:00 h na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.

 


Dnes spustilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR novú webovú stránku, kde nájdete všetky relevantné informácie, ktoré sú pre Vás dôležité v súvislosti s aktuálnou situáciou - http://www.ucimenadialku.sk/.

 


Nové usmernenie Ministerstva školstva  - viac

To najdôležitejšie vyberáme:

-          Prerušenie vyučovania – do odvolania

-          Externá časť a písomná forma internej časti – zrušené

-          Interná maturita – termín - do 30. júna, podľa vývoja situácie

-          Testovanie 9 – zrušené

-          Prihlášky na SŠ – do 15. mája, bez potvrdenia lekára,

-          Talentové skúšky a riadne prijímacie skúšky – v termíne do 30. júna, podľa vývoja situácie

 


Adresa webstránky, ktorá sa venuje psychologickému poradenstvu na podporu zvládania problematiky koronavírusu:

http://www.psycholog.nudch.eu/index.php/podpora-koronavirus


Stanoviská MŠ SR k pracovno právnym otázkam počas prerušenia vyučovania v škole. 


Ministerstvo školstva vydalo usmernenie k postupu škôl v prevencii proti šíreniu koronavírusu - viac


 

Dôležité dokumenty

Usmernenia MŠ SR


Bulletin

Školský semafór - viac


 

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek dotazy, podnety, návrhy
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné

Iné zdroje
Kontakt

  • Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky
    Ul. 1. mája 8, Malacky
  • +421 34 772 24 69
Počet návštev: 17592769

Právne informácie