Navigácia

Bezpečný internet

Stopline.sk

          Dáva stop nezákonnému obsahu na intrenete. Projekt prevádzkuje národné centrum pre nahlasovanie nezákonného obsahu alebo činností na internete, najmä zneužívanie detí, rasizmus a xenofóbiu a iný obsah a činnosti, ktorí vykazujú znaky trestného činu. Projekt Stopline.sk bol spustený vo februári 2010 a stal sa členom Medzinárodnej asociácie internetových hotline liniek INHOPE. Počas svojej činnosti analyzoval vyše 300 hlásení z takmer celého sveta a zúčastnil sa na viacerých stretnutiach medzinárodnej siete.

 


 

Zodpovedne.sk

          Veľa cenných rád pre deti, učiteľov i rodičov

 


 

Pomoc.sk

         Podporuje  ho Európska komisia v rámci komunitárneho programu Safer Internet plus. Rovnaké linky nájdete vo väčšine krajín Európy a ich cieľom je koordinovaná pomoc, poradenstvo pre zodpovedné používanie internetu, mobilnej komunikácie a nových technológií.

 


 

Kontakt

  • Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky
    Ul. 1. mája 8, Malacky
  • +421 34 772 24 69
Počet návštev: 17592785

Právne informácie