Navigácia

Školský poriadok

Školský poriadok 2017 - viac

Školský poriadok -  SP_2015.pdf


Prevádzkové poriadky učební a telocvične sú zverejnené na viditeľnom mieste v príslušnej učebni


 

Kontakt

  • Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky
    Ul. 1. mája 8, Malacky
  • +421 34 772 24 69
Počet návštev: 11058754

Právne informácie