Navigácia

Deutsches Sprachdiplom

Čo je DSD - viac

 • DSD – Deutsches Sprachdiplom  - Nemecký jazykový diplom I. a II. stupňa- štátna jazyková skúška
 • Prebieha pod záštitou Ministerstva kultúry a školstva Nemeckej Spolkovej Republiky
 • Platí ako doklad o znalosti nemeckého jazyka na celom svete
 • Platí ako jazykový doklad pre prijatie na štúdium na nemeckej vysokej škole
 • Platí ako jazykový doklad  pre uzavretie pracovného pomeru v Nemecku a Rakúsku
 • Skúška pre vykonanie DSD sa koná v decembri príslušného maturitného ročníka

Kto sa môže na skúšku prihlásiť

 • Každý žiak, ktorý je zaradený do programu DSD
 • Žiak, ktorý nie je zaradený do programu DSD, ale dosahuje veľmi dobrú úroveň v štúdiu NJ a predloží projekt na aktuálnu tému v NJ. Žiak je pripustený ku skúške so súhlasom riaditeľky školy, ktorý vydáva na základe odporúčania predmetovej komisie NJ

Čo znamená zaradenie školy do programu DSD

 • Škola zaradená do tohto programu zavedie vo vybraných triedach učebný plán s rozšírenou hodinovou dotáciou vyučovania NJ
 • Vyučovanie nemčiny prebieha podľa špeciálnych učebných osnov zameraných na prípravu žiakov  na vykonanie skúšky DSD
 • Príprava žiakov prebieha za podpory zahraničného partnera, vrátane zabezpečenia zahraničného lektora  (vo vyšších ročníkoch), prebieha pod jeho dohľadom  a vykonávaním priebežných kontrol
 • Zahraničný partner zabezpečuje kontinuálne vzdelávanie vedenia školy a učiteľov NJ školy, ktorí sa na príprave žiakov pre DSD budú podieľať
 • Zabezpečuje kontakty s nemeckými a rakúskymi inštitúciami a podnikmi
 • Škola má možnosť zaviesť aj vyučovanie iných predmetov v NJ v závislosti od personálnych možností školy

 

Veľvyslanectvo SRN o projekte

Veľvyslanectvo SRN o projekte

Informácie na stránkach veľvyslanectva SRN - viac


 

Výsledky 2016

Výsledky 2016

Jazykové certifikáty - Sprachdiplomy DSD II získalo 32 úspešných absolventov programu. Študenti si ich prevzali na slávnostnej akadémii za prítomnosti zástupkyne Goethe institutu p. Gudrung Telge.

Odovzdávanie diplomov veľvyslancom SRN

Partneri programuKontakt

 • Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky
  Ul. 1. mája 8, Malacky
 • +421 34 772 24 69
Počet návštev: 17592960

Právne informácie