Navigácia

Nebezpečné výzvy v online prostredí

O projekte

Projekt je zameraný na prevenciu, vzdelávanie, výskum, intervenciu a osvetu spojenú s rizikovým správaním na internete a súvisiacimi fenoménmi. 

Projekt sa špecializuje predovšetkým na:

 • kyberšikanu a sexting /rôzne formy vydierania, vyhrážania, poškodzovania obetí s použitím informačných a komunikačných technológií),
 • kybergrooming (komunikácia s neznámymi používateľmi internetu vedúca k osobnej schôdzke),
 • kyberstalking a stalking (nebezpečné prenasledovanie s použitím IKT),
 • riziká sociálnych sietí (predovšetkým Facebook),
 • hoax, spam a fake news,
 • online závislosti (netolizmus, nomofóbia),
 • fenomén youtubering,
 • zneužitie osobných údajov v prostredí elektronických médií.

Cieľovou skupinou sú:

 1. pedagogickí zamestnanci
 2. žiaci
 3. rodičia

Školenie pre učiteľov

1. cyklus prednášok - prezenčná forma

 • zameraný na kľúčové témy spojené s rizikovým správaním na internete. Okrem teoretického výkladu jednotlivých fenoménov obsahuje kazuistiku, opatrenia na ochranu a obranu pred nebezpečím spojeným s používaním internetu, postupy riešenia konkrétnych problémov v škole aj mimo školy, plány prevencie, intervenčné inštitúcie a pod.

 

2. cyklus prednášok - dištančná forma eLearning

 • diagnostika závislostí
 • závislosť na online hraní (WoW, Starcraft, Minecraft, eSports)
 • závislosť na používaní mobilných telefónov (nomofóbia)
 • závislosť na používaní sociálnych sietí (FAD)
 • závislosť na sledovaní online videí a youtubering
 • sprievodné rizikové  javy - online výzvy (challenge, modrá veľryba, planking, eyeballing,.. )
 • kyberchoroby (tabletové rameno,  esemeskový krk, poruchy zraku, biorytmu a pod.)

 

Plagáty

PL_A4_KRIMI_U1.pdf

PL_A4_KRIMI_U2.pdf

Cyklus workshopov pre žiakov

Interaktívny blok 1

Téma: Vieme všetko o kybešikane? Netolerancia na internete

 • diskriminácia
 • rasizmus
 • extrémizmus
 • hate speech

Interaktívny blok 2

Téma: Nevhodný obsah na internete

 • anorexia a bulímia
 • sebapoškodzovanie
 • samovraždy, násilie, drogy, sekty

Interaktívny blok 3

Téma: Hry a gambling

 • gaming (PC hry, videohry, hracie konzoly, online hry)
 • onlinegaming (online hazardné hry)
 • mobily (bluetooth, WiFi, happy slapping, SMS Spoofing)

Interaktívny blok 4

Téma: Internetové známosti

 • zoznamovanie sa cez internet
 • stretnutia s neznámymi osobami
 • kybergrooming
 • sexuálne zneužitie

Interaktívny blok 5

Téma: Internetové podvody

 • online nakupovanie
 • clickJacking
 • download
 • hacking
 • peer-to-peer sieť P2P
 • phishing
 • zľavové portály

Interaktívny blok 6

Téma: Nevyžiadaný obsah

 • adware
 • firewall
 • hoax
 • malware
 • pop-up
 • spam
 • spyware
 • targeting

Interaktívny blok 7

Téma: Riziká sociálnych sietí

Interaktívny blok 8

Téma: Závislosti

 • netolizmus
 • MMORPG

Cyklus prednášok pre rodičov

1. cyklus prednášok - základný modul

 •  základná informačná prednáška o fenoménoch spojených s rizikovou komunikáciou na internete

 

2. cyklus prednášok - online závislosti 

 • diagnostika závislostí
 • závislosť na online hraní (WoW, Starcraft, Minecraft, eSports)
 • závislosť na používaní mobilných telefónov (nomofóbia)
 • závislosť na používaní sociálnych sietí (FAD)
 • závislosť na sledovaní online videí a youtubering
 • sprievodné rizikové  javy - online výzvy (challenge, modrá veľryba, planking, eyeballing,.. )
 • kyberchoroby (tabletové rameno,  esemeskový krk, poruchy zraku, biorytmu a pod.)

 

Plagáty

PL_A4_KRIMI_R1.pdf

PL_A4_KRIMI_R2.pdf

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Kontakt

 • Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky
  Ul. 1. mája 8, Malacky
 • +421 34 772 24 69
Počet návštev: 17593005

Právne informácie