Navigácia

Úspechy a ocenenia

Ocenenia školy

2017

 • Vedomostná súťaž o olympizme - v národnom kole získalo družstvo žiakov stredných škôl 1. miesto  a družstvo mladších žiakov ZŠ  2. miesto

 

 • Víťazné tímy:

  Kategória ZŠ: Marek Benkovič, Matúš Pukančík (obaja IV. OA), Vladimír Strelecký (IV. OB) 

  Kategória SŠ: Michal Pavlík, Martin Žilavý, Jakub Kopiar (všetci II. A)   

 

 • Súťaž pozostávajúca z vedomostného testu a ústnych odpovedí trojčlenných tímov. Večer beseda a diskusia s úspešnými slovenskými olympionikmi - Erik Vlček, Juraj Tarr (strieborný štvorkajak na OH v Riu 2016), bratranci Škantárovci (zlato v kategórii C2 vo vodnom slalome).

2016

 • Získanie hlavnej ceny v medzinárodnom projekte Spiele der Welt - viac Hlavnú cenu v rámci tohtoročnej žiackej súťaže "Stretnutie s východnou Európou" odovzdala Ministerka mládeže a kultúry Spolkovej krajiny Nordrhein - Westfalen pani Christina Kampmann, dňa 16. júna 2016 v Kongresovom centre v Bochume - viac o ocenení
 • Na návrh vedenia školy bola Mgr. Zdenka Krajčírová ocenená predsedom BSK. Ocenenie získala za koordináciu a dlhodobé vynikajúce výsledky medzinárodného programu DSD na škole, za spoluprácu s Jazykovým inštitútom rakúskej armády vo Viedni a kvalitnú pedgogickú činnosť.

2015

 • Naša škola získala cenu BrilianTT 2015 za inovácie vo vzdelávaní.  V rámci Slovenska sme sa umiestnili na 2. mieste v kategórii stredných škôl za inovatívny a unikátny vzdelávací program „Experimentálne vedy“. Ocenenie udeľuje Medzinárodný inštitút pre interdisciplinárny výskum pri Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Súčasťou ocenenia je i finančný grant pre víťazné školy. Cieľom súťaže je podporiť a oceniť jedinečné aktivity vzdelávacích inštitúcií, ktoré sa zaoberajú inováciami v poskytovaní vzdelávania.Nad ocenením Briliantt prebral záštitu minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraj Draxler.Cenu prevzala riaditeľka školy RNDr. Elena Krajčírová a Mgr. Janka Krejčová 14. apríla 2015 na medzinárodnej konferencii Megatrendy a médiá 2015 na Smolenickom zámku.

2014

 • Ocenenie Informačnej služby OSN Viedeň na filmovom festivale za tvorbu krátkych filmov o ľudských právach

2013

 • Ocenenie Európskej komisie za participáciu v projekte EU Generation school
 • Ocenenie Ministerstvom kultúry SRN – udelenie titulu Sprachdiplomschule  za najlepšie výsledky školy v programe DSD v rámci Slovenska

2012

 • Project Earth World Environment Contest – enviromenálny projekt školy – VODA získal ocenenie na konferencii OSN o trvalo udržateľnom rozvoji/Rio de Janeiro
 • Water. A chemical solution – ocenenie školského projektu USA
 • The World Festival of Creativity in Schools  - Sanremo, hlavná cena hudobného festivalu

2011

 • Škola získala ocenenie Rady Európy - Cenu Karola Veľkého za najlepší národný mládežnícky projekt 2010 – Prelínanie menšín
 • Škola získala ocenenie Európskej komisie za aktívnu účasť v medzinárodnom projekte vo Viedni TAG DER VIELFALT

2010

 • Ďakovný list Európskeho komisára pre životné prostredie Stavrosa Dimasa za aktívnu účasť v kampani „ Zmena podnebia je vo vašich rukách
 • Najaktívnejšia škola „Stokcholm Junior Water Prize“.

2009

 • Európska jar 2009“ – certifikát udelený podpredsedníčkou Európskej komisie Margot Wallstrom, podpredsedom Európskeho parlamentu – Quadras ROCA a komisárom pre vzdelávanie, kultúru a mládež Jánom Fígeľom

2008

 • Udelenie plakety „Škola pre budúcnosť“ 2008 – plaketu udelil škole nemecký minister zahraničných vecí Dr.Frank – Walter Steinmaier , riaditeľka školy ju prevzala z rúk veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko Dr. Jochena Trebescha

2007

 • 1. miesto v projekte YOUNG ENERGY 2007. Ocenenie - plaketu odovzdal prezident ENELU na celosvetovom energetickom kongrese v Ríme za účasti veľvyslanca SR v Ríme

2006

 • Diplom za aktívnu účasť školy na medzinárodnej konferencii VII International Model of UNESCO v Argentíne

Víťazstvá 2016/17

Medzinárodná rečnícka súťaž v nemeckom jazyku Rednerw TTbewerb:

1. miesto Simona Športeková

3. miesto Michaela Šusterová

Víťazstvá 2015/16

Umiestnenie na prvých miestach v celoslovenských kolách a na medzinárodnej úrovni - viac 

Úspechy 2015/16

Olympiáda v NEJ - 1. miesto KK

Olympiáda v ANJ - 1. miesto KK

„Olympic quiz“ - viac 

Informatická súťaž - iBobor - najlepší v SR

Festival vedy a techniky - viac

Športové - viac

 

Víťazstvá 2014/15

Umiestnenie na prvých miestach v celoslovenských kolách a na medzinárodnej úrovni - viac 

Súťaže a olympiády

Súťaže 2015/16 - viac

Súťaže 2014/15 - viac

Súťaže 2013/14 - viac

Súťaže 2012/13 - viac

Súťaže 2011/12 - viac

 

Úspechy SOČ

Úspechy 2015/16 - viac

Úspechy 2014/15 - viac

Úspechy 2013/14 - viac 

Úspechy 2012/13 - viac

 

Bádateľské projekty

Úspechy 2013/14 - viac

Úspechy 2012/13 - viac

Úspechy 2011/12 - viac

Stano Drozd úspešný v súťaži vedeckej a technickej tvorivosti mládeže Castic v Číne

Uplatnenie absolventov

Absolventi 2016 - viac

Absolventi 2015 - viac

Absolventi 2014 - viac

Absolventi 2013 - viac

 

Študijné pobyty a stáže

Bezplatné zahraničné a domáce študijné pobyty - jazykové i odborné - viac

 

Kontakt

 • Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky
  Ul. 1. mája 8, Malacky
 • +421 34 772 24 69
Počet návštev: 11191703

Právne informácie