Navigácia

Bádateľské projekty

Projekty realizované v rámci predmetu experimentálne vedy, medzinárodnej spolupráce alebo vedeckej odbornej činnosti 

Prehľad 2013 - 2016

Interaktívny popis - vstúpte

Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede

OSN vyhlásila za Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede 11. február.

Riaditeľka školy a Rada školy pri tejto príležitosti ocenila mladé bádateľky - študentky školy, ktoré svojimi bádateľskými aktivitami dosiahli úspechy a reprezentovali školu doma i na medzinárodnej úrovni

Prehľad ocenenných študentiek s popisom ich práce je zverejný na hlavnej stránke v module "Naše bádateľky"

Festival vedy a techniky 2016

Do celoslovenského kpla postúpila Sofia Krejčová

Do krajského kola sa prebojovali tri báfateľské projekty - viac 

Festival vedy a techniky 2015

Do celoslovenského kola festivalu postúpili  projekty:

MICHAELA ŠVARALOVÁ A MATEJ BUMBERA  -  Vplyv kyslých daždov na klíčenie rastlín - Cena poroty

 

MADELEINE CATHERINE FABUŠOVÁ A MARTIN BOLF - Kvantitatívne stanovenie znečistenia ovzdušia

BORIS PÁLKA -  Model vysušovania krajiny a pôdnej erózie

2015 - rok svetla a svetelných technológií

V rámci roku svetla pripravuje predmetová komisia fyziky súbor podujatí. Postupne budeme o nich informovať

 • 22. október 2015  Laserová schow - viac 
 • 22. október 2015  Svetelná noc - viac 
 • 29. máj 2015  Svetová výstav kozmonautiky - viac
 • 16. máj 2015 Noc v múzeu -viac 
 • 20. marec 2015 pozorovanie zatmenia slnka - viac 
 • 24. marec 2015 Svetlo z kryštálu - videokonferencia -viac 
Prevencia povodní a sucha

Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

.

Deň jódu

 • vedecká konferencia - program
 • vplyv jódu na organizmus - viac 

Úspechy

Úspechy 2013/14 - viac

Úspechy 2012/13 - viac

Úspechy 2011/12 - viac

Stano Drozd úspešný v súťaži vedeckej a technickej tvorivosti mládeže Castic v Číne

Aktivity

Noc kúziel

Program - viac

Album "čarodejníc" - viac

Fotoalbum - viac

V 8 ročníku grantového programu Nadácie Alianz  s názvom Mladí vedci zameraného na podporu štúdia prírodných vied získala naša čkola  finančný grant vo výške 3000 €. Hlavným účelom programu Mladí vedci je vzbudiť záujem detí o prírodné vedy a pomáhať rozvíjať ich vedomosti.

 ,

Zatmenie slnka

Kontakt

 • Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky
  Ul. 1. mája 8, Malacky
 • +421 34 772 24 69
Počet návštev: 17239583

Právne informácie