Navigácia

Organizácia školy

Kontakt

  • Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky
    Ul. 1. mája 8, Malacky
  • +421 34 772 24 69

Organizácia školského roka

Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 2. februára 2021 a končí sa 30. júna 2021.


Termíny školských prázdnin

Jesenné                                               29. október – 30. október 2020

vianočné                                              23. december 2020 - 7. január 2021

polročné                                              1. február 2021

jarné                                                    1. marec - 5. marec 2021

veľkonočné                                         1. apríl – 6. apríl 2021


Maturitná skúška

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:

a) slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 16. marca 2021

b) anglický jazyk, nemecký jazyk, dňa 17. marca 2021

c) matematika dňa 18. marca 2021

Termín ústnej maturitnej skúšky – 24. – 26. máj 2021


Testovanie T9

Testovanie žiakov IV.OA, IV.OB  zo SJL a z MAT - 24. marca 2021

Chod školy

Úradné hodiny

Sekretariát: 7:30 - 15:00
Kontakt: gmalacky@hotmail.com

Konzultačné hodiny

Zvonenie

Kontakt

  • Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky
    Ul. 1. mája 8, Malacky
  • +421 34 772 24 69
Počet návštev: 17095611

Právne informácie