Navigácia

Rada školy

meno

pozícia

email

telefón

Ing. Milan Fabuš

predseda rady školy

fabus@asparagus.sk

0905 443 935

Mgr. Peter Švaral

podpredseda rady školy

psvaral@gmail.com

0905 413 804

PhDr. Ing. Lucia Vidanová 

člen rady školy

lucia.vidanova@gmail.com

0907 538 863

MUDr. Adriana Foltýnová

člen rady školy

ocne@post.sk

0903 474 768

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.

člen rady školy

primator@malacky.sk

034/796 61 10

Ing. Peter Tydlitát

člen rady školy

peter.tydlitat@gajary.sk

0903 696 321

Ing. Peter Rusňák, PhD.

člen rady školy

peterrusnak9@gmail.com

0905 714 236

Mgr. Eva Filipová

člen rady školy

eva.filipova@gymal.sk

Mgr. Lukáš Šefčovič

člen rady školy

lukas.sefcovic@gymal.sk

0917 400 989

Margita Kašubová

člen rady školy

jedalen@gymal.sk

034/774 10 30

Dan Šrámek

člen rady školy

Dany.sramek@gmail.com

0950 562 732

Predseda Rady školy

Meno : Ing. Milan Fabuš
Kontakt: fabus@asparagus.sk

Rada rodičov/združenie rodičov

Bankové spojenie:

Tatra banka

Číslo účtu: SK35 1100 0000 0029 4504 4810

 IČO: 

 


Rodičovský dotazník  -  viac 

Rodičovský dotazník  - viac 


 

Predseda RZ

Meno: Ing. Ján Rybárik
email: janrybarik@yahoo.com

Žiacka rada

 

Zloženie žiackej rady  - viac


 

 

Predseda žiackej rady

Meno: Agáta Pírová
email:

Kontakt

  • Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky
    Ul. 1. mája 8, Malacky
  • +421 34 772 24 69
Počet návštev: 17095617

Právne informácie